Uslovi korišćenja portala Online Zbornica

Online Zbornica (dalje u tekstu: Portal) je portal namenjen prevashodno, ali ne i isključivo, prosvetnim radnicima. 

Autorska prava

Sadržaj Portala (tekstovi, resursi, publikacije, izveštaji, multimedijalni sadržaji, baze podataka itd) predstavlja zaštićeno autorsko pravo koje pripada Portalu ili je u vlasništvu trećih lica koje su prenele pravo korišćenja istih. Nepoštovanje uslova korišćenja Portala podleže sankcijama u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (Sl. Glasnik RS br. 104/09, 99/11).

Ukoliko drugi mediji prenose sadržaj objavljen na Portalu u obavezi su da nedvosmisleno i na vidnom mestu označe naziv i web adresu Portala kao izvor sadržaja.

Ukoliko korisnik ili drugo lice smatra da su na Portalu povređena autorska prava, dužan je da o tome obavesti uredništvo Portala na: admin@zbornica.online

Obaveze korisnika

Registracijom na Portal korisnik prihvatate sledeće uslove korišćenja:

Obaveze Portala, zaštita privatnosti i odricanje odgovornosti

Portal se obavezuje da:

Portal može u skladu sa važećom regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja Portala ili podatke unete u postupku registracije. Portal se obavezuje da lične podatke, poput imena i prezimena i email adrese, neće obrađivati ni distribuirati u druge svrhe bez dopuštenja korisnika. Podaci, izuzimajući lične podatke, mogu biti korišćeni u cilju anonimizirane statističke obrade podataka.

Portal zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja.

Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti. Portal ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korišćenjem.

Promena uslova korišćenja Portala

Portal zadržava pravo da bez prethodne najave promeni uslove korišćenja portala. Svaka promena biće objavljena, blagovremeno, na web sajtu Portala. O važnim promenama i dopunama uslova korišćenja, Portal će obavestiti posetioce objavom na Portalu i/ili slanjem e-mail poruke.

Ova pravila stupaju na snagu 25. januara 2021. godine.